Kategorier
Utbildning

Motorsågsutbildning – lär dig att hantera en motorsåg

Har du en motorsåg – eller drömmer du om ett yrke där motorsågen används på daglig basis? En motorsåg är ett effektivt verktyg för att kapa, beskära och kvista träd. Det handlar emellertid också om ett verktyg som medför enorma risker.

Årligen så avlider i genomsnitt en svensk som en följd av arbete med motorsåg. Ser man till olyckor som leder till sjukskrivningar så handlar det om ungefär 50 sådana per år. Kort sagt: en motorsåg underlättar arbetet – men det är också ett arbete som kommer med stora risker.

Minska risker genom en motorsågsutbildning

Det senare kan minimeras genom rätt kunskaper. Att genomföra en motorsågsutbildning och få grunderna i A) hur en motorsåg fungerar, vad man ska tänka på rent säkerhetsmässigt, hur man underhåller den och B) hur man utför vanlig kapning, kvistning och andra arbeten med sågen är något som kraftigt kan reducera risken för en olycka.

Att genomföra en motorsågsutbildning är, helt enkelt, ett avgörande steg för att skapa både effektiva och säkra arbeten med detta verktyg. Idag kan man också välja ett motorsågskörkort online – för att gå igenom sågens olika funktioner och för att se hur man skapar en säker användning.

Teori och praktiskt träning under en motorsågsutbildning

Idag finns det även krav på att man ska ha ett körkort för motorsåg om man arbetar med verktyget. Detta krav finns inte för privatpersoner – ännu. Vill du ta ett körkort för motorsåg – a + b – så är en motorsågsutbildning ett bra första steg där du lär dig de tekniker som brukar testar under provets praktiska del, och samtidigt också får lära dig om vilka frågor som kan komma under teoriprovet.

Att detta krav gällande körkort finns säger en del om riskerna. Vi anser att det även ger dig som privatperson en fingervisning om farorna som finns med att använda en motorsåg – och varför en motorsågsutbildning är en investering.